Odsłon : 306827
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Jak oceniasz strone gminy?
Wyniki
WOODY2804J15F

Aktualności

Informacja o sesji

środa, 26 listopada 2014 11:16

1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się I sesja VII kadencji Rady Gminy w Konarzynach

postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zwołania I sesji

 

Informacja o sesji

środa, 26 listopada 2014 11:16

1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się I sesja VII kadencji Rady Gminy w Konarzynach

postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zwołania I sesji

 

Wyniki wyborów samorządowych

poniedziałek, 17 listopada 2014 18:01

Wyniki wyborów samorządowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

   

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny

czwartek, 30 października 2014 13:27

Celem niniejszego zadania było doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2007-2032” przyjęto uchwałą Rady Gminy w Konarzynach Nr VIII/50/2007 z dnia 20 września 2007 r. Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. ustalono zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz określono wzory wniosków.

Do utylizacji i transportu zgłoszono wyłącznie płyty azbestowo-cementowe z pokryć dachowych. W wyniku realizacji zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 12,29 Mg. Na zadanie Gmina Konarzyny pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 9 537,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 97% wnioskowanej kwoty. Jej połowę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, druga połowa pochodziła ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku.

 

ZAPRASZMY!!!

środa, 22 października 2014 07:46