Aktualności

Słońce źródłem pozyskiwania energii

poniedziałek, 28 listopada 2016 14:41

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza otwarty nabór wniosków od mieszkańców Gminy Konarzyny zainteresowanych  montażem  mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Konarzynach w terminie od 01.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

Regulamin naboru wniosków

Wniosek dotyczący przystąpienia do projektu wraz z oświadczeniem i ankietą

Do wniosku należy również załączyć:

-   kopie rachunków za energie elektryczną,

-  mapkę sytuacyjną z lokalizacja budynku i nr działki,

-  oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 4 regulaminu, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności gospodarczej.

P R E Z E N T A C J A

Nabór prowadzony jest w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” w ramach Poddziałania 10.3.1 – Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice - jako partner wiodący.

 

"MALUCH plus"

piątek, 25 listopada 2016 09:43

Na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Pracy ogłoszona została kolejna edycja programu "Maluch plus" 2017.  Program daje możliwości dofinansowania instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi.

 

Bezpłatne porady prawne

czwartek, 24 listopada 2016 13:58

Dni udzielania bezpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Konarzyny w grudniu

- 1 grudnia

- 15 grudnia

- 29 grudnia

godz. 14.30 - 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach

   

Mikołajki

środa, 23 listopada 2016 09:38

 

Otwarte konkursy ofert

środa, 23 listopada 2016 09:02

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił dwa konkursy ofert:

- mający na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2017 ,

- mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://bip.konarzyny.pl/Article/id,272.html

 

 

   

Samorządy

Linki