Odsłon : 297484
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Jak oceniasz strone gminy?
Wyniki
WOODY2804J15F

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny

czwartek, 30 października 2014 13:27

Celem niniejszego zadania było doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2007-2032” przyjęto uchwałą Rady Gminy w Konarzynach Nr VIII/50/2007 z dnia 20 września 2007 r. Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. ustalono zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz określono wzory wniosków.

Do utylizacji i transportu zgłoszono wyłącznie płyty azbestowo-cementowe z pokryć dachowych. W wyniku realizacji zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 12,29 Mg. Na zadanie Gmina Konarzyny pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 9 537,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 97% wnioskowanej kwoty. Jej połowę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, druga połowa pochodziła ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Podłączenie do Internetu

środa, 29 października 2014 10:08

 

INFORMACJA!!!

czwartek, 23 października 2014 07:42

W okresie od 22 października do 4 listopada, na czas remontu boiska, przygotowano i udostępniono dodatkowe wejście oraz duży parking przy cmentarzu od strony Konarzynek. Wjazd naprzeciwko szkoły, obok posesji Państwa Hapków. Dodatkowo będą dostępne 2 mniejsze parkingi: koło Kościoła na działce Pana Paluszkiewicza oraz koło piekarni na działce Pana Guenthera.

   

ZAPRASZMY!!!

środa, 22 października 2014 07:46

 

Konsultacje społeczne

poniedziałek, 20 października 2014 09:29

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.