Odsłon : 330099
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Jak oceniasz strone gminy?
Wyniki
WOODY2804J15F

Aktualności

Ponowne konsultacje społeczne

piątek, 30 stycznia 2015 14:40

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił ponowne konsultacje projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2015 rok". Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Konsultacje społeczne

piątek, 30 stycznia 2015 10:23

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Konarzyny. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAPRASZAMY!!!

wtorek, 27 stycznia 2015 07:53

   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konarzyny

poniedziałek, 26 stycznia 2015 07:35

Gmina Konarzyny uzyskała dotację na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w gminie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Konarzyny, będących Państwa własnością lub w których prowadzicie Państwo działalność.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Konarzyny i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich!

Szczegóły

Ankieta dla Przedsiębiorców: Wersja .pdf Wersja on-line

Ankieta dla Mieszkańców: Wersja .pdf Wersja on-line

Ankieta dot. budynków użyteczności publicznej: Wersja .pdf Wersja on-line

Ankieta dot. budynków sakralnych: Wersja .pdf Wersja on-line

 

Obwieszczenie Wójta Gminy

poniedziałek, 19 stycznia 2015 15:28

Wójt Gminy Konarzyny informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska Gminy Konarzyny na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2021". Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.