Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

dodano: 31 lipca 2020 o godzinie 17:45

Zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Konarzyny. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej