Wynik konsultacji społecznych

dodano: 18 grudnia 2017 o godzinie 08:07

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej