AZBEST Nabór wniosków

dodano: 25 czerwca 2019 o godzinie 15:30

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2014-2032”, zgodnie z regulaminem  udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska Wójt Gminy Konarzyny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Konarzyny na lata 2019 i 2020.

Nabór wniosków będzie trwał od 24 czerwca 2019 r. do 25 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o naborze
wzór wniosku