Czyste powietrze Pomorza – eKonarzyny

dodano: 6 listopada 2017 o godzinie 09:27

Informujemy, że projekt Gminy Konarzyny pn. „Czyste powietrze Pomorza – eKonarzyny” otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 41.000,00 zł. Planowany koszt kwalifikowany całego projektu wynosi 164.000,00 zł

Projekt dotyczy modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych rozwiązań (kotłami opalanymi gazem lub biomasą).

Więcej informacji na temat gospodarki niskoemisyjnej oraz wzór wniosku o rozliczenia zadania znajdą Państwa w zakładce „dla mieszkańców” „Programy dotacyjne”.