Czyste powietrze pomorza – zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu

dodano: 28 czerwca 2017 o godzinie 14:26

Szanowni Państwo,

na stronie Funduszu https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017 pojawiła się informacja dotycząca przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z niniejszymi zasadami Fundusz może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę/odbiorcę ostatecznego  przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.