e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

dodano: 15 września 2017 o godzinie 15:07

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

NASZ CEL

Gmina Konarzyny, jako jedna ze 101 w Polsce włącza się w innowacyjny projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.  Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

PODSTAWOWE DANE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line).

W Gminie Konarzyny  planujemy przeszkolić 90 osób.   Z regularnymi szkoleniami ruszamy od 29 września (wyjątkowo piątek), kolejne szkolenia będą odbywały się we wtorkowe i czwartkowe popołudnia.

Moduły tematyczne to:

  • edukacja,
  • sprawy codzienne,
  • finanse,
  • relacje z bliskimi,
  • praca i rozwój zawodowy,
  • zdrowie odpoczynek i hobby,
  • zaangażowanie obywatelskie
  • religia i potrzeby duchowe

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!

Ankiety zgłoszeniowe można pobierać i wypełniać w  Urzędzie Gminy w Konarzynach. Na podstawie wypełnionych ankiet tworzone są grupy szkoleniowe. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmuje Jolanta Wielińska – tel. 607246630

 

Zasięg: 101 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

Budżet: 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Czas: 01.12.2016-31.07.2019 (32 miesiące)