FTP.042.7.2017/2018 Rozeznanie rynku: Roboty budowlano montażowe w Konarzynkach