Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II

dodano: 20 listopada 2018 o godzinie 14:53

16 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pt. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”.

Celem projektu jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

 wartość operacji: 232.271,498 zł

 wkład Funduszy Europejskich: 155.163,06 zł