Budowa miejsc postojowych w Nowej Karczmie

dodano: 31 października 2018 o godzinie 14:49

24 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pt. „Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych”.

Celem projektu jest regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

 wartość operacji: 44.389,83 zł

 wkład Funduszy Europejskich: 25.000,00 zł