Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

dodano: 1 marca 2018 o godzinie 15:05

Projekt „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady” realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Okres realizacji: do 07.2018 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Konarzyny

dofinansowanie (63,63%): 248.523,00

Cel operacji: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rowerowej Gminy Konarzyny poprzez rozwój ścieżek rowerowych i pieszych oraz tworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Konarzyny y Żychckie Osady

Przedmiotem projektu jest:
– budowa ciągu pieszego wzdłuż jeziora Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wiata, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie ciągu pieszego, bariery ochronne, stojaki na rowery, tablice przyrodnicze;
– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1750G relacji Konarzyny – Żychce

 

plakat