Konarzyny w obiektywie

dodano: 24 września 2018 o godzinie 11:15

        We wrześniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pt. „Konarzyny w obiektywie”.

Celem projektu jet promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu  „Konarzyny w obiektywie”

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

W ramach projektu zostanie wydany album fotograficzny promujący naszą Gminę i najbliższe okolice. Nakład 1000 egz.

 wartość operacji: 25.200,00 zł

 wkład Funduszy Europejskich: 17.500,00 zł