Moje przedszkole- Moja szansa

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 14:44

Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Moje przedszkole – Moja szansa” w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2012 r.. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla 109 dzieci w wieku 3-5 lata z gminy Konarzyny w okresie 01.07.2010 r. do 30.06.2012 r.

Projekt umożliwił wydłużenie godzin pracy przedszkola z 5 do 10 godzin dziennie, pozwoliL objąć wsparciem dwie grupy przedszkolaków rocznie, zapewni dzieciom dostęp do edukacji
z uwzględnieniem zajęć dodatkowych z: rytmiki, tańca, języka angielskiego oraz z obsługi komputera i Internetu. Dzieci w okresie realizacji projektu będą pod stałą opieką logopedy.