Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 14:46

Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielone Hucie

Całkowita wartość projektu: 2.890.838,28 zł

Wysokość dofinansowania: 1.411.065,90 zł. tj. 60% kosztów kwalifikowanych

Środki własne beneficjenta: 1.478.772,38 zł

 Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013