Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

dodano: 23 stycznia 2018 o godzinie 10:28

    

W styczniu 2018 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyła się uroczystość, podczas której marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski, Ryszard Świlski podpisali umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

     Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” realizowany przez Gminę Brusy w partnerstwie z Gminą Konarzyny.

     Przedmiotem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny. Inwestycja realizowana będzie w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Projekt przyczyni się do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. Odnowa parków w zakresie budowy ścieżek, montaż elementów małej architektury ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska przed nadmierną
i niekontrolowaną presją turystów. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego blisko 599 tys. zł stanowi unijne dofinansowanie.