Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 14:48

Gmina Konarzyny uzyskała dofinansowanie projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konarzyny”.

Dnia 25 czerwca 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-102/13-00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.