Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 14:42

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Projekt polegał na przebudowie boiska sportowego w miejscowości Konarzyny o pow. 644 m2. Zadanie obejmowało m.in. wyrównanie terenu, wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni z trawy syntetycznej. Podstawowym celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez umożliwienie jej korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego. Partnerem projektu był Uczniowski Klub Sportowy im. Bronisława Malinowskiego w Konarzynach. Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowity koszt realizacji projektu: 169.999,97 zł

Środki UE:137.274,97 zł

Środki własne gminy:  32.725,00 zł