Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 15:00

Zakres projektu obejmował m.in. niwelację i wymianę płyty głównej boiska, montaż piłkochwytów, wykonanie ogrodzenia oraz remont i przebudowę przyległego placu. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 241.0320,00 zł

Wysokość dofinansowania: 134.427,00 zł.