Konkurs ofert dla klubów sportowych

dodano: 18 stycznia 2021 o godzinie 12:44

Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem Nr 5/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2021. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej