Konsultacje społeczne

dodano: 6 grudnia 2018 o godzinie 14:45

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2019. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej