Konsultacje społeczne

dodano: 24 października 2019 o godzinie 12:58

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Konarzyny na lata 2019-2022. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej