Konsultacje społeczne

dodano: 2 grudnia 2019 o godzinie 11:26

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej