Konsultacje społeczne

dodano: 16 stycznia 2020 o godzinie 13:54

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2020 rok”. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej