Konsultacje społeczne dotyczące dofinansowań do usuwania azbestu

dodano: 31 lipca 2020 o godzinie 17:24

Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej