Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027

dodano: 9 grudnia 2020 o godzinie 13:34

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej