Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030

dodano: 29 grudnia 2020 o godzinie 10:30

Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem Nr 119/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030. Termin na składanie uwag mija 5 lutego 2021 r. Zarządzenie, projekt Strategii oraz ankieta konsultacyjna znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. (link)