Nabór na partnera

dodano: 28 stycznia 2020 o godzinie 14:04

Gmina Konarzyny ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

http://bip.konarzyny.pl/page/1048