Numeracja porządkowa nieruchomości

dodano: 29 grudnia 2020 o godzinie 15:05

W związku z koniecznością zapewnienia m.in. szybkiego i sprawnego dostarczenia mieszkańcom nowych pojemników oraz odbioru odpadów komunalnych przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.). W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym można umieścić na ogrodzeniu.
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia nieruchomości tabliczkami z numerem domu prowadzi również do problemów z odbiorem odpadów komunalnych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Konarzyny prosi o niezwłoczne dopełnienie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.