O Gminie

Gmina Konarzyny leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie chojnickim. Położona jest na Pojezierzu Pomorskim w malowniczej zachodniej części Borów Tucholskich, wśród lasów sosnowych, łąk, licznych jezior oraz rzek. Prawie 70% powierzchni gminy to obszary krajobrazu chronionego – są to fragmenty Borów Tucholskich oraz dorzecza Brdy, graniczące bezpośrednio z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. Od północy graniczy z gminą Lipnica, od wschodu z gminą Chojnice, od południa z gminą Człuchów, a od zachodu z gminą Przechlewo.

Wg naukowych opracowań geografii fizycznej Polski gmina Konarzyny leży w obrębie Równiny Charzykowskiej będącej częścią makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W północnej części gminy przepływa rzeka Chocina – dopływ Brdy. W tej części znajduje się także szereg jezior rynnowych. W części południowej przepływa rzeka Brda. Na terenie gminy znajduje się 10 jezior o łącznej powierzchni ponad 205 ha. Obszary leśne zajmują w gminie około 54 % pow., 38 % stanowią użytki rolne, 8% wody i grunty pozostałe. Tereny użytkowane rolniczo znajdują się w centralnej części gminy pomiędzy wsiami: Zielona Huta, Konarzyny i Ciecholewy. Przez obszar gminy Konarzyny z południa na północ przebiega szosa wojewódzka Chojnice – Bytów, stanowiąca oś komunikacyjną gminy, z którą krzyżuje się szosa Brusy – Czarne.. Teren gminy podzielony jest na 6 sołectw i zajmuje powierzchnię 104,27 km2. Gminę zamieszkuje 2316 mieszkańców.