Obwieszczenie Wójta Gminy

dodano: 6 września 2018 o godzinie 10:57

Wójt Gminy Konarzyny wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.