Oferta na realizację zadania publicznego

dodano: 11 lipca 2018 o godzinie 14:55

Zgodnie z art. 19a ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę UKS SALOS na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

OFERTA UKS SALOS