Uwaga – zawieszenie przez WFOŚiGW naboru wniosków – Azbest 2018

dodano: 28 maja 2018 o godzinie 11:26

Aktualizacja 28.05.2018

     W związku z pojawieniem się komunikatu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest złożone do 25.05.2018 r. do Urzędu Gminy w Konarzynach zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

    Wnioski zostaną rozpatrzone w przypadku ponownego uruchomienia  przez WFOŚiGW w Gdańsku naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

Poniżej informacja przekazana przez WFOŚiGW w Gdańsku:

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków.

nabór wniosków zawieszony

———————————————————————————————————————————————

 

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2014-2032”, zgodnie z regulaminem  udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska Wójt Gminy Konarzyny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Konarzyny w 2018 roku.

ogłoszenie azbest 2018

wniosek azbest 2018