Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

dodano: 15 września 2021 o godzinie 15:24

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/5, obręb Kiełpin – treść ogłoszenia