Ogłoszenie

dodano: 3 kwietnia 2015 o godzinie 06:49

Wójt Gminy Konarzyny podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.