OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

dodano: 22 maja 2012 o godzinie 06:19

Wójt Gminy Konarzyny przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego niżej wymienione działki mienia komunalnego:

– nr 1/75 o powierzchni 671 m2

– nr 1/76 o powierzchni 980 m2

– nr 1/77 o powierzchni 847 m2

położone w obrębie geodezyjnym Konarzyny. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 4 lipca 2012 r.

WIĘCEJ