Otwarty konkurs ofert

dodano: 29 stycznia 2019 o godzinie 09:41

Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sporu w Gminie Konarzyny na rok 2019. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej