Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny w 2020 r.

dodano: 31 grudnia 2019 o godzinie 11:36

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej