Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

dodano: 31 grudnia 2019 o godzinie 11:27

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej