Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

dodano: 18 grudnia 2018 o godzinie 10:21

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej