Postępowanie na wypadek spotkania wilka

dodano: 19 marca 2021 o godzinie 13:16

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o procedurze postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk.

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji konfliktowych z udziałem wilka. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których od dawna nie był widywany. Najczęstsze sytuacje to wilki niewykazujące lęku przed człowiekiem lub pojawiające się w pobliżu zabudowy i porywające psy. Przynajmniej część z tych wilków może być chora, mogą zdarzać się także hybrydy wilka z psem. Ponadto część z tych zdarzeń może być powodowana przez wałęsające się, zdziczałe psy. W związku z powyższym poniżej przedstawiam przekazane przez RDOŚ w Gdańsku informacje.

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk
Pismo RDOŚ w Gdańsku