Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

dodano: 2 grudnia 2019 o godzinie 09:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach informuje, że OD 02.12.2019R. MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO GOPS W KONARZYNACH, W CELU WERYFIKACJI SYTUACJI RODZINY I OTRZYMANIA SKIEROWANIA uprawniającego do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.