Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok

dodano: 6 czerwca 2018 o godzinie 14:17

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2018 r. przyjęto Uchwałą Nr XXVI/210/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.