Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

dodano: 10 maja 2017 o godzinie 15:14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacje dla szkolnych bibliotek
Miło nam poinformować, że Gmina Konarzyny otrzymała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W listopadzie 2016 r. Gmina Konarzyny wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o wsparcie finansowe w ramach powyższego programu dla dwóch szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach. Wojewoda przyznał dotację
w wysokości 12 000 zł na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach:
– Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach
w wysokości 8 000 zł;
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach w wysokości 4 000 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 15 000 zł (12 000 zł- dotacja, 3 000 zł- wkład własny Gminy Konarzyny).
Zakup książek będzie odbywał się po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
a więc to głównie rodzice i uczniowie zdecydują o publikacjach jakie trafią do bibliotek. Nowości wydawnicze będą uwzględniać zainteresowania uczniów oraz potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
Biblioteki szkolne zorganizują projekty edukacyjne promujące czytelnictwo, dostosują organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów, umożliwią im wypożyczanie większej ilości książek na okres ferii zimowych i wakacji oraz podejmą współpracę z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi.
Termin realizacji zadania- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.