Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

dodano: 22 stycznia 2021 o godzinie 10:55

Zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Konarzyny ogłosił terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej.

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej