Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

dodano: 13 marca 2019 o godzinie 10:12

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z z o.o. w Konarzynach
zaprasza do współpracy rolników, osoby fizyczne, czy prawne władające nieruchomością gruntową, które są zainteresowane nawożeniem gleb i roślin ustabilizowanymi osadami ściekowymi  pochodzącymi z oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie.

Więcej informacji