Susza w Gminie Konarzyny

dodano: 31 lipca 2019 o godzinie 09:02

W związku z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Gminy, Wójt Gminy Konarzyny zwrócił się z pismem do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach spowodowanych przez suszę.
Gminę Konarzyny ujęto w raporcie nr 7, w którym wskazano, że jedynie kukurydza jest gatunkiem zagrożonym suszą.