Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny – edycja 2017

dodano: 26 października 2017 o godzinie 11:59

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny – edycja 2017

Wójt Gminy Konarzyny informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny- edycja 2017” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 15.285,46 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-54.S/197/2017/AZBEST-2017 zawartej w dniu 15.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Konarzyny, na podstawie wniosku złożonego 13.04.2017 r. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 20 lokalizacji  z terenu gminy Konarzyny. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20.380,62 zł (netto). Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 56,23 Mg, co stanowi około 3.603,446 m² zdemontowanego pokrycia.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

Więcej informacji, w tym wzory wniosków dostępne są na stronie www.konarzyny.pl w zakładce dla mieszkańców/programy dotacyjne/azbest