UWAGA! Zmiana rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 15 października 2019 o godzinie 13:10


W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 15 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Konarzynach o numerze: 46 9321 0001 0020 6226 2000 0280