Dzień Kobiet

Data: 8 Marca 2018
Miejsce: Świetlice wiejskie w Binudze, Zielonej Chocinie, Żychcach i Zielonej Hucie