Święto 3-Maja

Data: 3 Maja 2018
Miejsce: Miejsce pamięci historycznej
Miejscowość: Konarzyny, ul.